Jak zainstalować WordPress?

Aby zainstalować WordPress na swoim serwerze w Domenomania.pl należy skorzystać z autoinstalatora aplikacji webowych Installatron. Aby do niego przejść w zależności od używanego panelu (DirectAdmin, cPanel) skorzystaj w odpowiedniej instrukcji poniżej: Autoinstalator aplikacji webowych w DirectAdmin Autoinstalator aplikacji webowych w cPanel Po przejściu na główną strona instalatora, spośród dostępnych aplikacji wybierz WordPress. Na kolejnej stronie kliknij przycisk […]

Zarządzanie DNS w cPanel

Aby zarządzać strefami DNS w Domenomania.pl, w panelu cPanel przejdź do sekcji Domeny, następnie wybierz opcję Edytor stref DNS.  W kolejnym oknie kliknij przycisk Zarządzaj przy domenie, której rekordami chcesz zarządzać. Zostaniesz przeniesiony do panelu zarządzania DNS. Możesz w nim dodać nowe rekordy DNS, edytować już istniejące lub usuwać je.  

Autoinstalator aplikacji w cPanel

Jesli Twoim panelem administracyjnym jest cPanel to w łatwy sposób możesz skorzystać z autoinstalatora aplikacji internetowych, który za pomocą kilku kliknięć pozwala na instalację dla dowolnej domeny obsługiwanej w ramach konta hostingowe takie aplikacje jak m.in. WordPress, Prestashop, joomla, Magento i wiele innych. Autoinstalator aplikacji dostępny jest po zalogowaniu do cPanel ,w sekcji Oprogramowanie. Po […]

Zmiana wersji PHP w cPanel

Aby zmienić wersję PHP w serwisie Domenomania.pl, w panelu cPanel przejdź do sekcji Oprogramowanie, następnie wybierz opcję Wybór wersji PHP. Na kolejnej stronie w odpowiednim polu wskaż numer wersji PHP, na którą chcesz przełączyć swój serwer. Następnie kliknij przycisk Ustaw jako bieżącą. To wszystko! Wersja PHP została zmieniona.  

Jak włączyć kompresję gzip w cPanel?

Aby włączyć kompresję gzip w Domenomania.pl, w panelu cPanel przejdź do sekcji Oprogramowanie, następnie wybierz opcję Zoptymalizuj witrynę sieci Web. W kolejnym oknie wybierz czy kompresowane mają być wszystkie typy MIME, czy jedynie konkretne z nich. Następnie kliknij przycisk Aktualizuj ustawienia. To wszystko!  

Zarządzanie DNS w DirectAdmin

Aby zarządzać strefami DNS w Domenomania.pl, w panelu DirectAdmin przejdź do zakładki Zarządzanie kontami, następnie wybierz opcję Zarządzanie DNS.  Zostaniesz przeniesiony do panelu zarządzania DNS. Możesz w nim dodać nowe rekordy DNS, edytować już istniejące lub usuwać je.  

Autoinstalator aplikacji w DirectAdmin

Panel DirectAdmin w serwisie Domenomania.pl zapewnia dostęp do autoinstalatora aplikacji webowych, takich jak np. WordPress. Aby przejść do Installatrona, przejdź do zakładki  Dodatkowe funkcje, następnie wybierz opcję Installatron Applications Installer. Zostaniesz przeniesiony do instalatora. Pozwala on na automatyczną instalację wybranych aplikacji webowych, bez konieczności ich ręcznej konfiguracji od podstaw. Aby zainstalować interesującą Cię aplikacje webową, kliknij w jej ikonkę. […]

Zabezpieczanie folderu hasłem w DirectAdmin

Aby zabezpieczyć folder hasłem w serwisie Domenomania.pl w panelu DirectAdmin, konieczne połączenie się z Twoim serwerem FTP używając menadżera plików. Instrukcja jak to zrobić znajduje się tutaj. Po zalogowaniu kliknij wybierz folder, który chcesz zabezpieczyć, najedź na niego kursorem, a następnie wybierz opcję Chroń. W kolejnym oknie podaj: Komunikat, który wyświetlany będzie jako informacja przy logowaniu […]

Własne strony błędów w DirectAdmin

Aby skonfigurować własne strony błędów w serwisie Domenomania.pl, połącz się ze swoim serwerem FTP. Możesz to zrobić postępując zgodnie z jedną z poniższych instrukcji: Połączenie FTP poprzez menedżer plików w DirectAdmin Połączenie FTP poprzez FileZilla Połączenie FTP przez Explorator Windows W głównym folderze z plikami znajdującymi się na Twoim serwerze (public_html) znajdować się będą pliki […]

Operacje na tabeli

Aby przeprowadzać operacje na tabeli baz danych w serwisie Domenomania.pl, w panelu DicrectAdmin przejdź do zakładki Dodatkowe funkcje, następnie wybierz opcję phpMyAdmin. Zostanie otwarte nowe okno z polem logowania. Podaj w nim nazwę użytkownika oraz hasło do swojej bazy danych. Zostaniesz zalogowany do panelu phpMyAdmin. W jego lewej sekcji wskaż tabelę, na której chcesz przeprowadzić operacje. Ujrzysz […]